Priser

Prisliste for leieprodukter   

Ofte stilte Spørsmål 

Hvor mye koster det å leie et produkt?
Våre priser kalkuleres utifra hvor lenge du ønsker å leie. Se pristabellen eller gå inn på vår booking-side. Hos oss kan du leie produkter for en valgt periode. Våre priser er beregnet pr. døgn, og nytt døgn regnes fra kl. 00.01.

Betaler jeg depositum ved leie?
Du betaler ikke depositum ved leie av våre produkter. Som leietaker er du selv ansvarlig for produktet og eventuelt tilbehør under leieperioden. Dersom produktet eller tilbehør skulle bli mistet, tapt, ødelagt eller skadet kan du bli holdt erstatningsansvarlig. Normal slitasje regnes ikke som skade.

Hvorfor må jeg oppgi om jeg reiser innenlands eller utenlands?
Produkter som leies for flyreiser direkte til utlandet er fritatt merverdieravgift så fremt produktene hentes på flyplassen og tas med/sendes direkte ombord på flyet. Som leietaker må du imidlertid kunne fremvise reisedokumentasjon (flybillett, boardingkort, reisekvittering ol.) ved en eventuell kontroll. Dersom du skal leie produkter for Norge vil kjøpet falle innunder regleverket for merverdieravgift. Ved booking er du selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med disse vilkårene.

Skal jeg velge innenlands eller utenlands-reise hvis jeg mellomlander i Norge før jeg reiser til utlandet?
Regelverket for fritak av merverdieravgift gjelder kun ved direkte flyvning til utlandet. Dersom du skal mellomlande i Norge ved utreise er dette momspliktig, og du skal da velge "innenlands" ved booking. Ved booking er du selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med disse vilkårene.

Hvorfor vises ikke MVA når jeg booker for utenlandsreiser?
Produkter som leies for flyreiser direkte til utlandet er fritatt merverdieravgift så fremt produktene hentes på flyplassen og tas med/sendes direkte ombord på flyet. Som leietaker må du imidlertid kunne fremvise reisedokumentasjon (flybillett, boardingkort, reisekvittering ol. )ved en eventuell kontroll. Dersom du skal leie produkter for Norge vil kjøpet falle innunder regleverket for merverdieravgift. For mer informasjon se Skatteetatens sider.

Hva gjør jeg om jeg ved en feiltakelse har booket for innenlands når jeg reiser utenlands?
Har du ikke valgt riktig, og kan dermed heller ikke fremvise dokumentasjon ved eventuelt ettersyn, er du selv ansvarlig for dette. Oppdager du dette umiddelbart etter booking kan du ta kontakt via e-post info@barnombord.no. For mer informasjon se Skatteetatens sider.