Stavanger Lufthavn Sola

STAVANGER LUFTHAVN SOLA


Produktene hentes/leveres i Avinors Servicesenter. Ved utlevering må du vise din kvittering for betaling, oppgi navnet ditt, og signere på kvitteringslisten.


Servicesenterets åpningstider:


Hverdager: 07:30-22:30

Lørdag: 09:00-16:00

Søndag: 12:30-22:30


NB: Dersom du skal hente/levere produkter utenom Servicesenterets åpningstider, kan dette gjøres ved kontakte en av Avinor´s servicekoordinatorer. 

Servicekoordinatoren kontaktes på vakttelefon 48 16 11 89 ca en halvtime i forkant. Dette for å unngå unødvendig venting for deg..

Under bookingen må du da velge innlevering/utlevering innen for åpninstidene, da bookingsystemet i utgangspunktet ikke godtar bestillinger utenfor åpningstidene.




Produktene hentes her på Stavanger Lufthavn Sola

BarnOmbord AS

Org.nr: 919 726 725 MVA

Tlf: +47 913 16 597

Email: info@barnombord.no


© Alt innhold på denne siden er kopibeskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett