Personvern (GDPR)

Personvernerklæring og GDRP-rutiner
For information on BarnOmbords GDPR-routines in English please contact us at: info@barnombord.no


1. Formål 
Formålet er å betjene kunder som ønsker å kjøpe og leie produkter og tjenester via BarnOmbords nettsider.
Når du bruker vårt nettsted, samler vi inn, bruker og behandler dine personopplysninger. Det er viktig for oss å verne disse personopplysningene.

I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan vi behandler personopplysninger, samt hva som er formål og rettslig grunnlag for behandlingen.
Vi informerer deg også om dine rettigheter som du har i forbindelse med behandling og om dine personopplysninger overføres til tredjepart.

2. Generelt om personvernerklæringen
Denne personvernerklæringen gjelder BarnOmbords innhenting, bruk og behandling av dine personopplysninger. Vi samler inn, oppbevarer, bruker og behandler personopplysninger både når du bruker våre tjenester via vårt nettsted, bestiller produkter i nettbutikken og når du kommuniserer med oss på epost, sosiale medier eller lignende kanaler.
 
BarnOmbord AS er ansvarlig for at behandling av dine personopplysninger utføres i henhold til de opplysninger du får her. Det betyr også at BarnOmbord er ansvarlig for å definere formålene med behandling av personopplysningene dine, og for etterlevelse av den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Dersom du har spørsmål vedrørende dine personopplysninger finner du vår kontaktinformasjon nederst i denne personvernserklæringen.
 
Vårt rettslige grunnlag for behandlingen av personopplysninger ved kjøp fra vår nettbutikk er din godkjenning av våre brukervilkår når du bestiller fra oss.

3. Hvilke personopplysninger blir registrert og behandler vi?
I listen under fremkommer hvilke opplysninger vi kan be om:

3.1 Bestilling av salgsprodukter fra vår nettbutikkstrert og behandler vi?
Når du bestiller et salgsprodukt fra vår nettbutikk blir du bedt om å gi informasjon som navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse og betalingsopplysninger.
Vi vil bruke din kontaktinformasjon til å holde deg informert om bestillingene dine. Dette omfatter å sende deg en epost med informasjon om når produktet er sendt eller lignende informasjon som omhandler ditt kjøp og status på dette.
 
Ved kjøp må du oppgi betalingsopplysninger (f.eks. kortnummer og utløpsdato) i tillegg til andre personopplysninger for å fullføre betalingen. Disse opplysningene, særlig navn, adresse, e-postadresse og IP-adresse, vil bli utlevert til vår betalingstjenesteleverandør for å motta betaling og fullføre bestillingen. Hvis du ber om å få refundert betalingen, blir disse opplysningene også behandlet.
 
Forlatte handlekurver i nettbutikken: Vi vil også kunne minne deg på eventuelt «Forlatt handlekurv» i nettbutikken og gi deg tilgang til denne. For dette formålet vil vi behandle din epostadresse og benytte informasjon fra informasjonskapsler vedrørende ditt ufullførte kjøp.
 
Vårt rettslige grunnlag for behandlingen av personopplysninger ved kjøp fra vår nettbutikk er din godkjenning av våre brukervilkår når du bestiller fra oss.

3.2 Bestilling av leieprodukter gjennom vår nettbutikk
Når du bestiller et leieprodukt via vår nettbutikk blir du bedt om å gi informasjon som navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse, betalingsopplysninger, leieperiode, fra hvilken flyplass du skal reise fr og om du skal reise innlands eller utenlands. Disse opplysningene trenger vi får å sjekke at vi har tilgjengelige produkter til deg i perioden på ønsket flyplass. Reisemål må legges inn når en leier for utenlandsreise. Denne info krever offentlige myndigheter av på grunn av MVA-fritak for leie av varer til bruk i utlandet.
 
Vi vil bruke din kontaktinformasjon til å holde deg informert om bestillingene dine. Dette omfatter å sende deg en epost med viktig praktisk informasjon vedrørende leieforholdet.  
 
Ved kjøp må du oppgi betalings opplysninger (f.eks. kortnummer og utløpsdato) i tillegg til andre personopplysninger for å fullføre betalingen. Disse opplysningene, særlig navn, adresse, e-postadresse og IP-adresse, vil bli utlevert til vår leverandør av betalingstjenester, for å motta betaling og fullføre bestillingen. Hvis du ber om å få refundert betalingen, blir disse opplysningene også behandlet. Ved manglende betaling, for sent innleverte produkter, erstatningsplikt på leieprodukter og så videre, vil ditt betalingskort belastes i hht det som fremkommer i leiekontrakten. Kontakt oss for ytterligere informasjon om vår «leiekontrakt/avtale».
 
Vårt rettslige grunnlag for behandlingen av personopplysninger ved kjøp fra vår nettbutikk er din godkjenning av våre brukervilkår når du bestiller fra oss.

3.3 Kundeservice
For at vi skal kunne gi deg tilpasset kundeservice vil vi behandle personopplysninger for å identifisere deg og hjelpe deg på best mulig måte. Nederst i denne personvernerklæringen (og på våre nettsider) finner du  
kontaktinformasjon både på epost, brev eller telefon samt link til ulike sosiale medier. Når du henvender deg til oss gjennom en av disse kanalene vil vi hjelpe deg med dine spørsmål eller tilbakemeldinger.
 
Det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysninger for kundeservice er din godkjenning våre brukervilkår og våre berettigede interesser for å drive virksomheten.
 
3.4 Nyhetsbrev og markedsføring
BarnOmbord ønsker at den informasjonen du mottar er mest mulig relevant for deg. Dersom du har registrert deg for å motta våre nyhetsbrev, vil vi av og til sende deg eller gjøre deg oppmerksom på tilbud gjennom epost som er relevant for deg basert på din informasjon. For å kunne gjøre dette behandler vi din e-postadresse, kjøpshistorikk eller nyhetsbrevhistorikk.
 
Når du besøker BarnOmbords nettsted, vil vi bruke informasjon fra informasjonskapsler (Coocies) til å gi deg mest mulig relevante informasjon. Mer om dette under  punkt 8.

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger for markedsføringsformål er ditt samtykke og våre berettigede interesser av å drive og forbedre virksomheten vår. Via link i våre nyhetsbrev har du anledning til å avslutte ditt abonnement når som helst.
 
4. Deling av personopplysninger til tredjepart
BarnOmbord selger ikke dine personopplysninger for markedsføringsformål til andre selskaper. I enkelte tilfeller er vi imidlertid nødt til å dele personopplysningene dine med tredjepart. Se skjema i punkt 3 over, for info om når dette gjøres og hva formålet er.
 
Utleie: Utlevering av enkelte personopplysninger til samarbeidsaktører ute på flyplassene er nødvendig for at du skal kunne få utlevert de produktene du har booket hos oss. Hvilke samarbeidsparter dette er varierer fra flyplass til flyplass. Kontakt oss dersom du ønsker konkrete opplysninger vedrørende disse.

Denne informasjonen ligger lagret i x-cart bookingen som er på passordsikrede iPads - eid av BarnOmbord.
I enkelte tilfeller skrives listene ut på manuelle papirlister. BarnOmbord garanterer for at disse oppbevares utilgjengelig for publikum, og at de makuleres etter bruk. Personopplysningene i kalenderen ved flyplassen er ditt
navn og ordrenummer, leieperiode, samt navn på flyplassen du leier fra. De enkelte samarbeidsaktører sin behandling av data på vegne av BarnOmbord AS er regulert I egen databehandleravtale mellom partene.
 
I enkelte tilfeller som eksempelvis reklamasjonssaker, gir BarnOmbord navn, kontaktopplysninger og annen relevant informasjon til en tredjepart hvis det er nødvendig i behandlingen av saken. Formålet med dette er at tredjepart (eksempelvis regnskapsfører, leverandør osv), trenger dette i registreringen av din sak (bestilling). Våre samarbeidspartnere har ikke tillatelse til å bruke opplysningene til noe annet enn det saken gjelder.
 
Vi krever at alle tredjeparter vi deler personopplysningene dine med sikrer dataene dine i henhold til god informasjonssikkerhet og det til enhver tid gjeldende, relevante GDPR-lovverk. Personopplysninger deles ikke med aktører utenfor EU/EØS.
 
5. Sikring av personopplysninger og avvikshåndtering
BarnOmbord tar informasjonssikkerhet på alvor og vi vil alltid gjøre vårt ytterste for å best mulig ivareta dine personopplysninger. Vi har derfor godt etablerte rutiner for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende regelverk. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler.
 
6. Lagring av dine personopplysninger
BarnOmbord oppbevarer ikke personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å levere våre tjenester eller for å oppfylle formålet med behandlingen på annen måte eller så lenge som BarnOmbord har en rettslig forpliktelse til å oppbevare dine personopplysninger.
 

7. Dine rettigheter
Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger. BarnOmbord AS er et norsk firma og vår behandling av personlig informasjon faller under norsk lovgivning. Personvernreglene gir deg rett til innsyn, retting og sletting i de personopplysningene vi har lagret om deg. Du vil fra juli 2018 også ha rett til dataportabilitet på opplysninger du selv har gitt fra deg. Dette innebærer at du blant annet får mulighet til å ta med deg dine personopplysninger i et maskinlesbart format.  Du har videre rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og rett til å motsette deg personprofilering og automatiserte avgjørelser.

Du kan til enhver tid oppdatere, korrigere eller slette informasjon du har gitt oss, - som vi ikke har rettslig grunnlag for å beholde. Henvendelser om behandling av personopplysninger og anmodning om innsyn skal rettes til kontaktpunktet angitt nedenfor.

Ved melding om sletting av data, blir all personlig identifiserbar informasjon bli slettet så raskt som mulig og innen 30 dager uten ugrunnet opphold i henhold til artikkel 17 i GDPR.

8. Vår bruk av informasjonskapsler
Vår nettbutikk benytter såkalte «cookies» for å kunne gjenkjenne din datamaskin eller mobiltelefon når du besøker våre nettsider. Cookies gir oss informasjon om din aktivitet på våre nettsider, og formålet med dette er å kunne gi deg en skreddersydd og bra online brukeropplevelse – i tillegg til å kunne tilby deg relevant innhold og markedsføring. Cookies gjør det enklere for deg å bruke nettbutikken jo oftere du besøker den, f.eks. ved log-in på «din side» da datamaskinen husker dine data fra forrige besøk.
 
Cookies gir oss informasjon om din aktivitet og adferd på vår nettside, og gir oss grunnlag for å tilpasse mer relevant innhold til deg og gjøre nettsiden mer brukervennlig.
 
Du kan velge å avstå fra bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i din nettleser. Dette vil imidlertid medføre at du ikke får tilgang til enkelte av våre tjenester, som for eksempel å fullføre en handel/kjøp i vår nettbutikk. Du vil imidlertid fortsatt kunne besøke nettbutikken, søke produkter og lese informasjon.
 
9. Endring i personvernerklæring
BarnOmbord forbeholder seg retten til å gjøre eventuelle endringer i personvernerklæringen, for å kunne etterleve den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Ved vesentlig endringer i personvernserklæringen vi vil legge ut melding på vårt nettsted og/eller informere deg på annen måte. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene kan du dessverre ikke gjennomføre kjøp av produkter eller tjenester, eller bruke våre nettsider.


Kontakt Oss
Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål til hvordan vi behandler personopplysninger eller ønsker å be om innsyn, retting eller sletting osv.:

BarnOmbord AS
Skolegata 4A
2150 Årnes

Telefon: 913 16 597 - hverdager kl 09:00 – 15:00
E-post: info@barnombord.no

Behandlingsansvarlig GDPR i BarnOmbord:
Thea Bomo - Mobil: 450 21 020


Kundeservice
Kontakt oss
Nettside
 
Sosiale Medier
Facebook
Instagram


Dersom du har klager på hvordan personopplysningene dine behandles hos oss, kan du også melde dette til Datatilsynet.