Garanti og Skade

Skadet barnevogn eller bilstol 

Jeg har leid en Stokke Prampack eller Ultimate Bilstolbeskyttelse og barnevognen/bilstolen har fått skade. Hva gjør jeg?
Når du oppdager skaden skal dette meldes fortløpende til flyselskapet du fløy med. Flere og flere flyselskap krever personlig oppmøte ved skade og opererer med tidsfrister på hvor lang tid i etterkant skaden kan meldes. Ta vare på PIR-rapporten du mottar fra ditt flyselskap da skaden ble meldt.

Hvis flyselskapet godkjenner skriflig melding av skade må dette ofte dokumenters. Opplys om skaden og send med den nødvendige informasjonen de trenger. Dette kan være flight nummer, navn på barnevognen/bilstolen, fotografi av skaden, ditt ordrenummer for leie hos BarnOmbord eller lignende.

Har et leieprodukt fra BarnOmbord blitt skadet faktureres du for salgs- eller reparasjonsbeløpet. Dette kan du få refundert av flyselskapet, det er derfor viktig at du opplyser om at du også har skade på et leieprodukt. Du kan lese mer om "risiko og skade" i punkt.8 i våre vilkår for leie.

Fremgangsmåte ved skade på barnevogn eller bilstol:

  1. Sjekk beskyttelse, barnevognen eller bilstolen for skade ved ankomst
  2. Kontakt flyselskapet og informer de om skaden. Send nødvendig informasjon
  3. Flyselskapet behandler saken din og utbetaler eventuell erstatning til din konto

Vi anbefaler alltid at du sjekker over barnevognen eller bilstolen for skade ved ankomst. Det er enklere for deg og flyselskapet å ta dette så raskt som mulig! 


Forsinkelser, mistet/tapt bagasje eller sykdom  

Flyet er forsinket og jeg får ikke levert leieproduktet til avtalt dato. Hva gjør jeg?
Om leieproduktet ikke leveres tilbake etter booket leieperiode påløper et daglig gebyr. En oversikt over alle gebyrer finnes i våre vilkår. Ved forsinkelse ta kontakt med vår kundeservice info@barnombord.no.

Flyselskapet har rotet bort bagasjen og jeg får ikke levert leieproduktet til avtalt dato. Hva gjør jeg?
Om leieproduktet ikke leveres tilbake etter booket leieperiode påløper et daglig gebyr. En oversikt over alle gebyrer finnes i våre vilkår. Ved mistet bagasje ta kontakt med vår kundeservice info@barnombord.no.

På grunn av sykdom kan jeg ikke reise og har derfor ikke behov for å leie produktet likevel. Hva gjør jeg?
Leie av produkter til flyreisen er en tjeneste i forbindelse med persontransport og derfor fritatt fra loven om angrerett. Produktene er reservert og holdt av til leietaker og er ikke tilgjengelig for andre i denne perioden, leiebeløpet vil derfor ikke bli refundert ved avbestilling. Om du/dere har reiseforsikring vil man ved sykdom og eventuell kansellering av reise kunne få refundert leiebeløpet av forsikringsselskapet. Vi vi være behjelpelige med å levere nødvendig dokumentasjon vedrørende din bestilling du måtte trenge til ditt forsikringsselskap. Ta kontakt med våre kundeservice på e-post 
info@barnombord.no.